Nytt Kredittkort

refinansiering

8 juli, 2021

Refinansiering er finansiering på nytt. Det er derfor det heter refinansiering. Det å refinansiere er noe som er vanlig i Norge, men også i andre land. Det å refinansiere er noe man gjør av ulike grunner. Det kan være smart for mange å gjøre. Prosessen der man refinansierer, er en prosess der man erstatter en gjeld som man allerede har, altså som allerede eksisterer med et nytt lån. Bakgrunnen for at man refinansierer er fordi betingelsene på den nye lånet er bedre enn betingelsene på det gamle lånet. Det kan være betingelser som lavere rente eller å forlenge lånets nedbetalingstid. Det å refinansiere kan på mange måter lønne seg økonomisk og kan være positivt å gjøre iblant. Fordelene er flere ved å ha en lavere rente og en lengre nedbetalingstid. Det lønner seg i stor grad fordi man sitter igjen mer mer penger til overs ved å gjøre det. Derfor kan det lønne seg. Litt mer om hvorfor det lønner seg, eksempelvis i neste avsnitt.

Eksempel på hvorfor det lønner seg

Når kjøper seg et hus eller en bil for eksempel, lønner det seg for folk flest å ta opp et lån i en bank. Det er fordi verdien av et hus eller en bil er så stor at det er ikke noe folk flest har tilgjengelig på en bankkonto. Derfor låner man de pengene fra banken, som man betaler ned månedlig. Hvor mye man betaler ned hver måned, avhenger av hva man får utbetalt i lønn pr måned, hvor lang nedbetalingstid man har og hvor mye huset, bilen eller hva enn man tar opp lån for, koster. Når man tar opp lån for å kjøpe noe, får man også renter på lånet, som man betaler til banken. Hvor lav den renta er, avhenger av hvilken bank man har, hvor mye lånet er på og hvor mye renta ligger på fra periode til periode. Hvis man for eksempel kjøper seg et hus, tar opp et lån på 2 millioner kroner og får et rentetilbud på 2% fra en bank. Man har den renta i et år, man betaler ned et visst antall kroner i renter og avdrag pr måned. Etter det året finner man ut at renta i en annen bank er lavere enn renta i den banken man har. Da bruker man refinansiering og flytter boliglånet over til en annen bank med lavere rente. Da sitter man igjen med mer penger pr måned som man heller kan bruke på avdrag.

En annen grunn til at refinansiering kan lønne seg

Det kan også være positivt fordi man kan endre nedbetalingstiden på huslånet eller andre lån som man tar opp. Det er også en form for refinansiering. Ved å eksempelvis endre nedbetalingstiden fra 25 år til 30 år, vil man betale mindre i avdrag og mindre i renter per måned, som vil gjøre at man sitter igjen med mer penger per måned. Man kan også forminske nedbetalingstiden, slik at man får betalt ned lånet raskere. Det er mange ulike grunner til at man velger å refinansiere et lån, men det kan være veldig positivt av mange ulike grunner. Det kan gi en større frihet for den enkelte.